Welcome


News

  • Photodetectors with a Graphene Heart - 'The polish science voice' article - (page 8-9) pdf  
  • New thermal evaporation installed!
  • Our new e-beam lithography Raith eLine Plus finally arrived ...

 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego