Skład osobowy

  

Zespół Badania Nanostruktur

Pracownia Nanoelektroniki

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek - kierownik zespołu
zdrojek@if.pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Judek - kierownik pracowni
jerryj@if.pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska- kierownik pracowni technologii nanostruktur
aniaduz@if.pw.edu.pl


Doktoranci

Anna Wróblewska
Anna Łapińska
Jan Sobieski
Andrzej Taube
Klaudia Żerańska
Michał Wąsik
 

Studenci

 Monika Goszcz
 

Absolwenci

Natalia Turek
Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)
Ewa Zbydniewska
Natalia Wochtman
Wojtek Woźniak

Doktoranci

Arkadiusz Gertych
Michał Świniarski
 

Studenci

 Karolina Czerniak

 
 
 

Absolwenci

 
Krzysztof Gibasiewicz
Adam Łoszyn
Maciej Krajewski
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego